Asetat Kalemi

Asetat /CD kalemleri, normal kalemlerin kullanılamayacağı yüzeylere yazma özelliğine sahiptir. İnce uçlu olanlardan beyaz tahta kalemlerine varıncaya kadar değişik boyutları bulunuyor. Her ne kadar eskisi kadar CD/DVD kullanmıyor olsak da asetat kalemleri yine de işlevselliğini koruyor.