Silgi

Silgi

Silgilerin amacı yazılan yazıları silmektir. Çoğunlukla yapay kauçuktan üretilir fakat her silginin karışımı farklıdır. Genelde piyasada en çok bilinen ve kullanılan silgi, kurşun kalem silgisidir. Kurşun kalem, kağıda grafit adı verilen bir karbon ağırlıklı madde bırakır. Biz de bu grafit ile yazı yazarız. Silgi de bunu sürtünme aracılığıyla kağıttan kendine yapıştırır ve çıkartır. Fakat her silgi kurşun kalem için değildir. Mesela tahta silgisi tamamen tahta kaleminin mürekkebini emebilmek için yapılmıştır. Kurşun kalem silgileri her şekil ya da renkte üretilebilir ve aşağı yukarı hepsi aynı maddelerden yapılır.