Zımba ve Delgeç

Zımba ve Delgeç

Zımbanın 15. Louis tarafından icat edildiğine inanılır ve 18. Yüzyılda mahkemelerde belgelerin bir arada tutulması için kullanılırmış. 1868’de ise İngiltere’de Charles Gould bugün kullandığımız zımbanın atası olarak görülebilecek ilk zımbanın patentini aldı.

Ticari olarak başarı kazanmış olan zımba modelinin patenti ise George W. McHill’e aitmiş ancak bu zımba makinesinde ilginç olan şey her zımbalama işlemi için ayrı ayrı tel eklemek gerekiyormuş.

Bugün her ofiste bulunan zımbalar, ilk icat edildiği tarihten günümüze epey büyük bir değişim gösterdi.

Bir zamanlar tüm ofislerde bulunan delgeç de Almanların dünyaya kazandırdığı icatlardan biri. Delgecin patenti Matthias Theel’e aittir.